Angličtina: Interaktívne cvičenie z akéhokoľvek textu. Testy: slovná zásoba, slovosled, členy

Napr. z webu si skopírujete pre vás zaujímavý text, článok, pieseň, báseň, čokoľvek. Program skryje slová a vy sa ich potom snažíte doplniť, zrekonštruovať pôvodný text. Máte okamžitú spätnú väzbu a v rámci daného textu angličtinu intenzívne používate. Na rozdiel od programu ako Hot Potatoes sa tri zo štyroch cvičení/testov tvoria automaticky: 1. total cloze, kde sa skryjú všetky slová okrem interpunkcie; 2. rovnako total cloze, kde slová ale treba zadávať v presnom poradí; 3. skryjú sa iba členy

Celý text použitý v ukážke nájdete tu: A Mini-Guide to Not Being Frustrated All the Time

Neučíte sa iba slová v kontexte, tak, že ich bude ťažké zabudnúť, ale spolu s nimi programujete svoje podvedomie gramatikou a štýlom. Aplikácia momentálne obsahuje tri typy cvičenia. Pri jednom z nich sa v texte skryjú iba anglické členy.

Rekonštrukcia textu

Rekonštrukcia textu (total cloze) nie je nová idea. Ja som ju našiel v knižke Práca s textom vo vyučovaní anglického jazyka z roku 1991. Idea je už skoro rovnako stará, ako idea počítačov v škole a ešte staršia. Označuje sa aj ako "total cloze". Ako som už napísal, človek si vloží ľubovoľný text a aplikácia mu okrem interpunkcie skryje všetky slová. Tie sa človek potom pokúša uhádnuť/spomenúť si/vydedukovať. Zadá slovo, a ak sa v texte nachádza, bude zobrazené všade tam, kde sa v texte vyskytuje. V mojom prevedení je aj cvičenie, kde slová treba zadávať v správnom poradí, a teda človek cvičí aj slovosled. Tiež tam mám cvičenie iba na členy.

Typicky sa v tejto interaktívnej hre s textom začína zadaním členov a slov ako predložky, spojky, zámená. Zistil som, že je o tom celá literatúra. Tento spôsob interaktívnej rekonštrukcie textu má rôzne pozitívne účinky pri učení sa cudzieho jazyka. V jednom experimente zistili, že najväčšia zábava a najväčší efekt v procese učenia v kontexte školy je, keď jedna skupina žiakov text sama vytvorí a druhá sa ho pokúša zrekonštruovať. Normálne si ale človek môže pôvodný text kedykoľvek pozrieť či iba kliknúť na jednotlivé skryté slovo.

Nie gramatické pravidlá ani izolované slovíčka, ale učenie sa kolokácií ako kľúč k jazyku

Kolokácie sú slová, ktoré sa bežne vyskytujú spolu. Nestačí vedieť významy jednotlivých slovíčok, treba vedieť aj s ktorými inými slovami sa dané slovo v jazyku kombinuje, aby toto spojenie/výraz/veta zneli prirodzene, či boli vôbec pochopiteľné pre natívneho poslucháča/čitateľa, ktorý práve s týmito kombináciami slov od detstva neustále prichádzal a prichádza do styku.

Jeho mozog je "lexikálne prímovaný" (lexical priming) tak, že každé slovo v ňom už predpripraví vnímanie, nevedomé očakávanie toho ďalšieho. Ak nasleduje slovo, ktoré aj významovo sedí tomu, čo chcete povedať, ale nebolo v poslucháčovi/čitateľovi "prímované" s tým predchádzajúcim, znie taká kombinácia neprirodzene, spomaľuje a sťažuje pochopenie. A neznalosť kolokácii sťažuje, spomaľuje či takmer znemožňuje tvorbu viet. Ich znalosť vašu myseľ oslobodzuje, pretože vlastne začnete v danom jazyku myslieť.

Napr. "fast cars" vs. (neprirodzené) "quick cars". Lexikálne prímovanie sa netýka iba kombinácie konkrétnych slov, ale aj toho, čo sa tradične nazýva gramatika. Ide o relatívne nový koncept, nový pohľad na jazyk, ktorý nemusí vaša učebnica, spôsob učenia sa, či učiteľ reflektovať.

Vyskúšajte aplikáciu

Je to prvá (a možno aj posledná), skúšobná verzia, kompilovaná pre Windows XP 32-bit, ale môže ju spustiť aj vyššia verzia Windows.

Ak máte záujem, napíšte mi na:

cinskeznaky@gmail.com

Po rozbalení súboru ZIP (14 MB) sa vytvorí priečinok majstrovstvo-textu. V ňom nájdete spustiteľný súbor s rovnakým názvom. Nič sa neinštaluje.